Pages

Rabu, 27 Julai 2016

Amin ya rabbal'alamin

Rahmat dan keselamatan Allah,
Semoga tetap untuk Nabi Thaaha utusan Allah,
Rahmat dan keselamatan Allah,
Semoga tetap untuk Nabi Yasin kekasih Allah,

Kami berwasilah dengan berkah “Bismillah”,
Dan dengan Nabi yang menuniukkan lagi utusan Allah,
Dan seluruh orang yang berjuang kerana Allah,

Ya Allah, semoga Engkau menyelamatkan ummat,
Dari bencana dan siksa,
Dan dari susah dan kesempitan,


Ya AIlah semoga Engkau selamatkan kami dari semua yang menyakitkan,
Dan semoga Engkau (Allah) menjauhkan tipu dan daya musuh-musuh,
Dan semoga Engkau mengasihi kami,

Ya Allah, semoga Engkau menghilangkan beberapa kesusahan
Dari orang-orang yang bermaksiat dan semua kerosakan,
Dan semoga Engkau hitangkan semua bencana dan wabak penyakit’

Maka sudah beberapa rahmat yang telah berhasil,
Dan sudah beberapa dari kehinaan yang dihilangkan,
Dan sudah banyak dari nikmat yang telah sampai,

Sudah berapa kali Engkau (Allah) memberi kekayaan orang yang makmur,
Dan berapa kati Engkau (Allah) memberi nikmat kepacla orang yang fakir,
Dan berapa kali Engkau (Allah) mengampuni orang yang berdosa,

Sungguh hati manusia merasa sempit di atas tanah yang luas ini;
kerana banyaknya merbahaya yang mengerikan,
Dan malapetaka yang menghancurkan,
semoga Allah menyelamatkan kami dari bencana yang mengerikan,

Kami datang dengan memohon pemberian/ pertolongan
Dan memohon agungnya kebaikan dan keuntungan
Semoga Allah meluaskan anugerah (kenikmatan) yang melimpah-limpah.

Maka ianganlah Engkau (Allah) menolak kami menjadi rugi besar,
Bahkan jadikanlah diri kami dapat beramal baik, dan selalu bersuka ria.
Wahai Dzat yang punya keagungan (kemenangan) dan Prabawa,

Jika Engkau (Allah) terpaksa menolak hamba, maka kepada siapakah
kami akan datang mohon dengan mendapat semua hajat kami;
Wahai Dzat yang menghilangkan beberapa bencana dunia dan
akhirat,
hilangkan bencana-bencana hamba

Ya Allah, semoga Engkau rnengampuni kami dan memuliakan
diri kami,
dengan mendapat hasil beberapa permohonan kami,

dan menolak keburukan-keburukan dari kami,

Ya Allah, Engkaulah yang punya belas kasihan,
dan punya keutamaan (anugerah) lagi kasih sayang,
Sudah banyaklah kesusahan yang hilang,

Dan semoga Engkau (Allah) melimpahkan rahmat kepada Nabi yang senantiasa berbakti kepada-Nya,
dengan limpahan rahmat dan keselamatan yang tak terbilang dan tak terhitung,
Dan semoga tetap atas para keluarga Nabi dan para Sayyid yang bersinar nur cahayanya,
Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...